Artık E-Mükellef'siniz...

Nedir E-Mükellef?

E-Mükellef, web sunucularımızda sizin ve şirketiniz adına başta Vergi ve SGK'yı ilgilendiren mükellefiyetiniz ile ilgili bilgi belge ve borç durumlarınıza tek bir şifre ile erişebileceğiniz bir Muhasebe ERP sistemidir. 

E-Mükellef paneli ile 7/24 tüm borçlarınıza ulaşabilir, şirketinize ait evraklara 7/24 ulaşbileceğiniz gibi ister bilgisayarlarınıza indirebilir isterseniz 3.kişilere elektronik posta ile kolayca iletebilirsiniz. Kısacası mesai saati gözükmeksizin muhasebecinize ulaşamasanız bile, bulunduğunuz konum ofis veya işeri olmasa bile TABLET, AKILLI TELEFON, BİLGİSAYAR gibi internete erişebildiğiniz tüm cihazlardan bilgiye ulaşabileceksiniz.

SGK Borç Sorgulama,

SGK Borcu Yoktur belgesi alma,

Vergi Borcu Sorgulama, 

Vergi Borcu Yoktur belgesi alma,

Mükellefiyet yazısı alma,

Firmanıza ait aşağıda belirtilen evraklara panelden sınırsızca ulaşabilirsiniz; 

SGK Bildirge veTahakkukları,

Kdv,Kdv2

Muhtasar Vergisi,

Gelir/Kurum Geçici Vergi,

Kurumlar/Gelir Vergisi,

Damga Vergisi,

Ba-Bs Formları

Vb. Tüm Vergilerin Beyanname Ve Tahakkuklarını;

İmza Sirküleri,

Vergi Levhası,

Yoklama Fişleri,

Denetim Dökümanları,

Oda Sicil Tasdiknamesi ve Faaliyet Belgeleri

Kimlik Fotokopileriniz,

Kira Kontratlarınız,

Kredi Tablolarınız,

Bilanço Gelir Tablosu Mizan vb. Mali Tablolarınız,

Vekaletler,

Sözleşme ve diğer sair belgeler...

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi